điều may trong Tiếng Anh là gì?

điều may trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều may sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều may

    * dtừ

    score