điều ô uế trong Tiếng Anh là gì?

điều ô uế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều ô uế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều ô uế

    * dtừ

    dung