điều họa trong Tiếng Anh là gì?

điều họa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều họa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều họa

    * dtừ

    misfortune