điều hòa trong Tiếng Anh là gì?

điều hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • điều hòa

  to harmonize

  điều hòa một âm điệu to harmonize a melody

  to reconcile

  điều hòa những ý kiến bất đồng to reconcile differences

  to make equable; to regulate

  trồng rừng để điều hòa khí hậu to afforest land and make the climate equable

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • điều hòa

  regular; to adjust, regulate, coordinate