điều trái trong Tiếng Anh là gì?

điều trái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều trái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều trái

    * dtừ

    wrongdoing