điều mục trong Tiếng Anh là gì?

điều mục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều mục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều mục

    * dtừ

    article

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều mục

    article