điều tệ hại trong Tiếng Anh là gì?

điều tệ hại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều tệ hại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều tệ hại

    * dtừ

    plague