điều ngụ ý trong Tiếng Anh là gì?

điều ngụ ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều ngụ ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều ngụ ý

    * dtừ

    implication, implicate