điều kỳ dị trong Tiếng Anh là gì?

điều kỳ dị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều kỳ dị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều kỳ dị

    * dtừ

    freak