điều gợi ý trong Tiếng Anh là gì?

điều gợi ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều gợi ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều gợi ý

    * dtừ

    implicate, implication