điều chỉnh trong Tiếng Anh là gì?

điều chỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều chỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều chỉnh

    to correct; to adjust; to fine-tune

    điều chỉnh chính sách to correct a policy

    điều chỉnh âm thanh to adjust the volume

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều chỉnh

    adjustment, regulation; to adjust, set