điều bỏ sót trong Tiếng Anh là gì?

điều bỏ sót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều bỏ sót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều bỏ sót

    * dtừ

    omission