điều bỏ đi trong Tiếng Anh là gì?

điều bỏ đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều bỏ đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều bỏ đi

    * dtừ

    omission