điều ám ảnh trong Tiếng Anh là gì?

điều ám ảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều ám ảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều ám ảnh

    * dtừ

    obsession, monomania