đập trong Tiếng Anh là gì?

đập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đập

  * dtừ

  dam; barrage

  * đtừ

  to beat; to threash; to smash

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đập

  * noun

  dam; barrage

  * verb

  to beat; to threash; to smash

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đập

  dam; to hit, beat (also said of heart)