đập tơi bời trong Tiếng Anh là gì?

đập tơi bời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập tơi bời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đập tơi bời

  * đtừ slash

  * ngđtừ

  maul

  * thngữ

  to pull someone to pieces