đập rộn lên trong Tiếng Anh là gì?

đập rộn lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập rộn lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập rộn lên

    * dtừ

    throb