đập nửa nảy trong Tiếng Anh là gì?

đập nửa nảy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập nửa nảy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập nửa nảy

    * ngđtừ

    half-volley