đập hộp trong Tiếng Anh là gì?

đập hộp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập hộp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập hộp

    (tiếng lóng) steal; break into