đập máy xay trong Tiếng Anh là gì?

đập máy xay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập máy xay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập máy xay

    * dtừ

    mill-dam