đập liên hồi trong Tiếng Anh là gì?

đập liên hồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập liên hồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập liên hồi

    * ngđtừ

    drum

    * nđtừ

    drum