đập ầm ầm trong Tiếng Anh là gì?

đập ầm ầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập ầm ầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập ầm ầm

    * nđtừ

    bluster