đập vào trong Tiếng Anh là gì?

đập vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đập vào

  * gtừ

  against

  * ngđtừ

  greet, strike

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đập vào

  to hit, slam into