đập tan trong Tiếng Anh là gì?

đập tan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập tan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đập tan

  to defeat completely; to shatter; to crush

  đập tan kế hoạch hậu chiến của địch to crush the enemy postwar scheme

  kịp thời đập tan một âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân to opportunely crush a scheme for overthrowing the people's power

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đập tan

  Shatter, defeat completely dispose of devastingly

  Đập tan lý lẽ của đối phương: To dispose devastingly of adverse arguments

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đập tan

  to shatter, crush, defeat completely