đập mạnh vào trong Tiếng Anh là gì?

đập mạnh vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập mạnh vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập mạnh vào

    * ngđtừ

    smite

    * nđtừ

    whip