đập vụn ra trong Tiếng Anh là gì?

đập vụn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập vụn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập vụn ra

    * ngđtừ

    scrap