đập bẹt trong Tiếng Anh là gì?

đập bẹt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập bẹt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập bẹt

    * ngđtừ

    clinch, spread

    * thngữ

    to hammer out