đập bê tông trong Tiếng Anh là gì?

đập bê tông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập bê tông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập bê tông

    concrete dam