thomas tallis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas tallis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas tallis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas tallis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas tallis

    Similar:

    tallis: English organist and composer of church and secular music; was granted a monopoly in music printing with William Byrd (1505-1585)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).