thomas a kempis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas a kempis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas a kempis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas a kempis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas a kempis

    Similar:

    a kempis: German ecclesiastic (1380-1471)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).