thomas pynchon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thomas pynchon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thomas pynchon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thomas pynchon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thomas pynchon

    Similar:

    pynchon: United States writer of pessimistic novels about life in a technologically advanced society (born in 1937)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).