tallis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tallis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tallis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tallis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tallis

  English organist and composer of church and secular music; was granted a monopoly in music printing with William Byrd (1505-1585)

  Synonyms: Thomas Tallis

  Similar:

  prayer shawl: (Judaism) a shawl with a ritually knotted fringe at each corner; worn by Jews at morning prayer

  Synonyms: tallith

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).