standard size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • standard size

  * kinh tế

  cỡ tiêu chuẩn

  * kỹ thuật

  cỡ chuẩn

  kích thước chuẩn