standard rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • standard rate

  * kinh tế

  mức năng suất chuẩn

  mức phí tiêu chuẩn

  mức thuế thông thường

  thuế suất chuẩn

  thuế suất cơ bản

  thuế suất tiêu chuẩn

  tỉ lệ tiêu chuẩn

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  tiêu chuẩn được duyệt