standardbred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standardbred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standardbred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standardbred.

Từ điển Anh Việt

  • standardbred

    * danh từ

    lai chuẩn

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ngựa nòi (chạy nhanh, dai sức)