standard hour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standard hour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standard hour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standard hour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standard hour

    * kinh tế

    giờ chuẩn