saint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint.

Từ điển Anh Việt

 • saint

  /seint/

  * tính từ

  ((viết tắt) St.) thiêng liêng, thánh (thường đặt trước tên người hay tên thiên thần, ví dụ St-Paul, St-Vincent)

  * danh từ

  vị thánh

  this would provoke a saint: điều ấy đến bụt cũng không chịu nổi

  to be with the Saints

  về chầu Diêm vương

  departed saint

  người đã quá cố

  * ngoại động từ

  phong làm thánh; coi là thánh; gọi là thánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet