saint luke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint luke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint luke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint luke.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint luke

    Similar:

    luke: (New Testament) the Apostle closely associated with St. Paul and traditionally assumed to be the author of the third Gospel

    Synonyms: St. Luke

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).