saint joseph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint joseph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint joseph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint joseph.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint joseph

    a Christian holy day

    Synonyms: St Joseph, March 19

    a town in northwest Missouri on the Missouri River; in the 19th century it became the eastern terminus of the pony express

    Synonyms: St. Joseph

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).