saint lucia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint lucia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint lucia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint lucia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saint lucia

    a country on the island of Saint Lucia; gained independence from Great Britain in 1979

    Synonyms: St. Lucia

    a volcanic island in the Windward Isles to the south of Martinique

    Synonyms: St. Lucia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).