saintship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saintship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saintship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saintship.

Từ điển Anh Việt

  • saintship

    * danh từ

    tính chất vị thánh, địa vị vị thánh