saintpaulia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saintpaulia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saintpaulia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saintpaulia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saintpaulia

    east African herb with nodding flowers; widely cultivated

    Synonyms: genus Saintpaulia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).