saintpaulia ionantha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saintpaulia ionantha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saintpaulia ionantha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saintpaulia ionantha.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saintpaulia ionantha

    Similar:

    african violet: tropical African plant cultivated as a houseplant for its violet or white or pink flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).