saint louis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saint louis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saint louis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saint louis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saint louis

  the largest city in Missouri; a busy river port on the Mississippi River near its confluence with the Missouri River; was an important staging area for wagon trains westward in the 19th century

  Synonyms: St. Louis, Gateway to the West

  Similar:

  louis ix: king of France and son of Louis VIII; he led two unsuccessful Crusades; considered an ideal medieval king (1214-1270)

  Synonyms: St. Louis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).