saintness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saintness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saintness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saintness.

Từ điển Anh Việt

  • saintness

    * danh từ

    sự thánh thiện; sự trong sạch, sự tốt bụng