enshrine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enshrine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enshrine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enshrine.

Từ điển Anh Việt

 • enshrine

  /in'ʃrain/

  * ngoại động từ

  cất giữ (thánh vật...) vào thánh đường; trân trọng cất giữ (cái gì) coi như là thiêng liêng

  là nơi cất giữ thiêng liêng (vật quý)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • enshrine

  enclose in a shrine

  the saint's bones were enshrined in the cathedral

  Synonyms: shrine

  hold sacred

  Synonyms: saint