run solder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

run solder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm run solder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của run solder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • run solder

    * kỹ thuật

    điện:

    chạy đường hàn vảy