run short nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

run short nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm run short giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của run short.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • run short

  Similar:

  run low: to be spent or finished

  The money had gone after a few days

  Gas is running low at the gas stations in the Midwest

  Synonyms: go

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).