roof weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa van hình mái nhà