roof-top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof-top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof-top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof-top.

Từ điển Anh Việt

  • roof-top

    * danh từ

    mặt ngoài của một nóc nhà; nóc nhà